logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zapraszamy na spotkania informacyjne ws. grantów, w trakcie których przedstawione zostaną m.in. zasady edycji konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.

Spotkanie informacyjne - Inicjuj z FIO bis odbędzie się 2 marca, godz. 10.00 sala im. Łochowskiego, ul. Jezuicka 2, Urząd Miasta Bydgoszczy.
Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 1.03.2017 r. na adres mailowy fio.bis@tlok.pl.

W treści maila proszę podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Program spotkania TUTAJ