logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZBUDUJ RELACJE, A ZBUDUJESZ WSZYSTKO!

Najważniejszą umiejętnością, która pomaga człowiekowi dosłownie w każdej dziedzinie życia, jest umiejętność budowania relacji z Innymi ludźmi.

11 kwietnia 2017 r. godz. 16.30 – 19.30, sala nr 5, Jezuicka 1, Urząd Miasta Bydgoszcz.

Liczba miejsc ograniczona, zapisy na ngo@um.bydgoszcz.pl do 10 kwietnia.

Jak możesz wykorzystać tę wiedzę?

Wiele osób chciałoby poznać sekret, który umożliwiłby im takie nawiązywanie i budowanie relacji z innymi ludźmi, dzięki któremu praca w zespole stałaby się prostsza i przyjemna. Wspólne działania, w których grupa korzysta z indywidualnych predyspozycji osobowościowych jej członków do wzajemnego wspierania się, uzupełniania swoich działań, niwelowania konfliktów, prowokowania wzajemnej inspiracji, a co za tym idzie, szybszego i skuteczniejszego osiągania zamierzonego celu. Za poznanie takiego sekretu wiele osób zapłaciłoby fortunę. Niestety, nie znamy go. Nie wiemy nawet, czy w ogóle taki sekret istnieje. Wiemy natomiast jaki element, jaki czynnik jest niezbędny, aby się do poznania tego sekretu zbliżyć. Jest to oczywiście umiejętność nawiązywania relacji, która jest pomocna nie tylko w kontaktach z klientem, ale przede wszystkim w zarządzaniu pracownikami i relacjach z partnerami.

W budowaniu relacji możemy określić dwa najważniejsze poziomy. Zaczynamy od relacji tzw. pierwszego kontaktu, by potem przejść do relacji trwałych. Oczywiście jest to proces, który rozwija się i trwa w określonym czasie (w każdym przypadku innym). Jednak przejście tego procesu zdecydowanie zwiększa szansę na udaną współpracę, sukces w relacjach (w tym sukces w biznesie, małżeństwie, wychowaniu dziecka itp.).

Niezbędnym narzędziem do zbudowania właściwych relacji jest umiejętność określania typów profili osobowości, zarówno u siebie, jak i u naszego partnera (klienta, współpracownika, rozmówcy).

Program szkolenia oparty na wieloletnim doświadczeniu w budowaniu relacji na różnych płaszczyznach, a także i wiedzy najlepszych ekspertów w tej dziedzinie , jest bardzo łatwy w przyswojeniu i zaadoptowaniu do każdej branży, czy dziedziny życia. Dzięki temu juz po jednym szkoleniu uczestnicy będą wyposażeni w bogaty pakiet narzędzi i umiejętności do wykorzystania w relacjach.

Program szkolenia.

1. Określenie i klasyfikacja grup podstawowych: otwartych i zamkniętych oraz skoncentrowanych na zadaniach i relacjach.

2. Charakterystyka podstawowych typów osobowości: DOMINUJĄCY, TOWARZYKI, SPOKOJNY, PRECYZYJNY.

3. Zasady współpracy, czyli jak się dostosowywać, aby osiągnąć efekty w zarządzaniu, współpracy.

4. Predyspozycje zawodowe wynikające z określonych typów osobowości

5. Predyspozycje do pełnienia określonych funkcji lub zajmowanego stanowiska wynikające z określonych typów osobowości.

6. Różnice w podejściu do zadań wykonywanych samodzielnie i w grupie.

7. Kształtowanie świadomych reakcji na zachowania współpracowników, z uwzględnieniem specyfiki ich profili osobowości.

Prowadzący:

Tomasz Trawiński – trener w firmie Interdan Academy (www.interdan-academy.com)

Pierwszy raz z typologią profili osobowości zetknął się blisko 15 lat temu przy okazji szkoleń związanych z biznesem. Jak sam twierdzi, był to przełomowy moment w zrozumieniu zasad budowania relacji. Od tamtej pory bez przerwy zgłębia ten temat uczestnicząc w szkoleniach uznanych autorytetów w Polsce i zagranicą, a także na Wydziale Psychologii UKW. Wiedzę wykorzystuje i pogłębia w bezpośrednich relacjach z najbliższymi, przyjaciółmi, znajomymi i klientami. Od kilku lat prowadzi własne szkolenia i indywidualne konsultacje. Uczy budowania właściwych relacji na wielu płaszczyznach: biznesowej, zawodowej, edukacyjnej, rodzinnej, osobistej itp.