logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyniki konsultacji ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymiW trybie uchwały Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego przeprowadzono konsultacje ws. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Szczegóły poniżej.