logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo zakończyliśmy prace nad projektem Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Państwa aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2018 okazał się cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace Zespołu ds. przygotowania projektu Programu i osobom, które wyraziły swoją opinię podczas konsultacji.

Wyniki konsultacji TUTAJ