logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Forum jest miejscem corocznego spotkania się organizacji pozarządowych czy osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.
W tym roku spotykamy się 5 czerwca (poniedziałek) w Obiekcie WODNIK przy ul. Nakielskiej 86 w Bydgoszczy.

Organizatorami tegorocznego Forum są: Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” oraz Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka”.


Myślą przewodnią tegorocznego Forum jest II Młodość III Sektora. Zaproszeni eksperci i goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z Krakowa przyjedzie p. Robert Palusiński, by zainspirować uczestników metodą „Dragon Dreaming Project Design” (podejściem do zarządzania projektem nawiązującym do kultury australijskich Aborygenów), z Warszawy z kolei p. Krzysztof Wołodźko – publicysta „Nowego Obywatela” z wykładem pt. "Wolny rynek nie ma racji. O potrzebie dobrego państwa".


ZGŁOSZENIA: gineka.org/<wbr />xviii-forum-organizacji-poz<wbr />arzadowych-wojewodztwa-kuj<wbr />awsko-pomorskiego-w-tym-ro<wbr />ku-w-bydgoszczy/


Forum finansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wstęp bezpłatny.