logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W poniedziałek (29 stycznia 2018 r. o godz. 12.00) na rynku w Starym Fordonie już po raz trzeci z rzędu odbędzie się wyjątkowy happening pt. "Mój 1% zostaje w Bydgoszczy". Wydarzenie ma na celu promować możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na działalność bydgoskich organizacji pozarządowych. Do wspólnego działania zapraszamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, w szczególności: młodzież, seniorów, wolontariuszy oraz przedstawicieli bydgoskich NGO'sów. Razem utworzymy żywy obraz w kształcie „1 procenta”.

Z roku na rok zwiększa się liczba bydgoszczan, którzy decydują się zostawić swój „1 procent” podatku w Bydgoszczy. Dzięki tym funduszom organizacje pozarządowe mogą rozwijać swoją działalność, która służy różnym grupom społecznym i zawodowym. Bydgoskie NGO'sy posiadające status organizacji pożytku publicznego m.in. organizują bezpłatne punkty konsultacyjne (m.in. prawne, psychologiczne, księgowe), pomagają w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, starszymi. Ponadto organizują kolonie, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, prowadzą świetlice środowiskowe i terapeutyczne.

O wsparcie bydgoskich organizacji już wcześniej apelował prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Od dwóch lat akcję „1 procent zostaw w Bydgoszczy” promuje także żywy obraz "1%" tworzony w różnych miejscach Bydgoszczy (2016: Stary Rynek w Bydgoszczy, 2017: Wyspa Młyńska w Bydgoszczy). Żywy obraz tworzyli przede wszystkim uczniowie bydgoskich szkół, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz senioralnych.

W ostatnich latach w bydgoskich urzędach skarbowych swój 1% podatku przekazywało średnio ok. 140 tys. podatników z Bydgoszczy i okolic. Dzięki ich pomocy organizacje pozarządowe w 2016 r. i 2017 r. otrzymały wsparcie w wysokości ok. 18 mln zł. Jednak ta kwota mogła być nawet dwukrotnie większa, gdyby wszyscy podatnicy przekazali swój 1%.

Organizacje pozarządowe, które można wesprzeć w ramach 1% podatku należy wyszukać na stronie: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warto wiedzieć:

Polscy podatnicy od 2004 r. mogą w ramach odpisu w rocznym zeznaniu podatkowym przekazywać 1 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie zdecydują się na taką formę wsparcia, ich 1 proc. trafi – wraz z pozostałym podatkiem – do Skarbu Państwa.

Happening w 2016 i 2017 r.