logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zawsze aktualne informacje o proponowanym wsparciu dla III sektora znajdziecie Państwo na portalu Facebook: https://www.facebook.com/bydngo

Wszystkich zainteresowanych dyżurami, konsultacjami, szkoleniami oraz indywidualnym poradnictwem prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Zespołem ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy (tel. 52-58-58-727, 52-58-59-445, 52-58-59-237 lub adres e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl).

Patronat Prezydenta (więcej ...)

Rada Działalności Pożytku Publiczego Miasta Bydgoszczy (więcej ...)

Materiały promocyjne (więcej ...)