logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 

O RADZIE:

na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy skład RDPP powołuje prezydent. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych.

Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
  •  

Rada Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowała swoją IV kadencję

Za nami pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Bydgoszczy. 16-osobowa rada w nowym składzie pracować będzie przez najbliższe trzy lata.

 

W imieniu prezydenta miasta Rafała Bruskiego nominacje nowym członkom RDPP wręczyła zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem.

Nowa Rada powołana została zarządzeniem 199/2017 z dnia 10 kwietnia br. prezydenta miasta Bydgoszczy na IV kadencję 2017-2020. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych (ci ostatni zostali wybrani w drodze wyborów spośród zgłoszonych przez organizacje samorządowe kandydatów). Podczas inauguracyjnego spotkania członkowie RDPP wybrali spośród siebie członków Prezydium.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy IV kadencji 2017-2020 pracować będzie w składzie:

- przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy: Janusz Czwojda, Jakub Mendry, Ireneusz Nitkiewicz (wiceprzewodniczący), Katarzyna Zwierzchowska

- przedstawiciele prezydenta miasta Bydgoszczy: Magdalena Buschmann, Dorota Glaza, Marlena Plebańska- Kaczor (sekretarz), Ewa Taper

- przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof Badowski, Justyna Górska, Grzegorz Grześkiewicz, Małgorzata Jankowska, Beata Kobus, Krzysztof Kosiński, Tadeusz Bosman Krzyżanowski,  Maria Jolanta Matuszewska (przewodnicząca).