logo miasta - trzy kolorowe spichrze

OGŁOSZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W TRYBIE 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Ogłoszenie o likwidacji Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Smukała

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom"

Ogłoszenie dot. likwidacji Stowarzyszenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Ogłoszenie dot. likwidacji stowarzyszenia zwykłego Emerytów i Rencistów Energetyki

Ogłoszenie dot. likwidacji stowarzyszenia zwykłego "Świętopełka"

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia emerytowanych nauczycieli i artystów „Miłorząb”

Ogłoszenie oferty w trybie 19a pt. „Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci z grupy zagrożenia niepełnosprawnością”

Ogłoszenie oferty w trybie 19a „Strategie deeskalacji zachowań dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami behawioralnymi i emocjonalnymi”

Ogłoszenie oferty w trybie 19a „Przygotuj się do karmienia piersią i Małyssak na świecie”

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa do wspólnej realizacji projektu pn. "Klub Seniora w Fordonie"

Ogłoszenie Stowarzyszenia "Uśmiechnięte Seniorki 60+"

Darmowe warsztaty dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (PCK)

Ogłoszenie Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki

Ogłoszenie Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Bydgoskiej

Ogłoszenie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturystyki i Fitness "Violetta"

Ogłoszenie Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego "Beija - Flores"

Ogłoszenie Użytkowników Ogrodu Działkowego "Pod Brzozą"

Ogłoszenie dot. rozwiązania Stowarzyszenia "Nasza Europa"

Zarządzenie Nr 207/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (wkład własny)

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15

Zarządzenia: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11

Zarządzenia: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 4 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenia: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 3 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenia: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Oddaj głos na lokalną inicjatywę społeczną !Głosowanie na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” trwa.  Patronat nad programem objął Prezydent Bydgoszczy.

 

Od 21 stycznia do 17 lutego klienci Tesco mogą głosować na projekty realizowane w ich najbliższej okolicy. Wystarczy zrobić zakupy w Tesco, a otrzymany wraz z paragonem żeton wrzucić do urny. Projekty z Bydgoszczy i okolicy, które rywalizują ze sobą to:

  • Fundacja „Dr Clown”

    W trakcie trwanie projektu prowadzona będzie promocja połączona ze spotkaniami informacyjnymi i naborem nowych wolontariuszy, którzy wezmą udział w trzech szkoleniach z zakresu bajkoterapii, logopedii i pedagogiki. Głównym celem jest zaangażowanie społeczne bydgoszczan, którzy po cyklu szkoleń prowadzić będą wieczorne czytanie bajek z wykorzystaniem bajkoterapii, a także terapii śmiechem i zabawą. Dzięki czemu zmniejszy się poczucie lęku u dzieci związane z pobytem w szpitalu.

  • Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych

    Strzelce Górne są położone na obszarze pradoliny Wisły. Budynek szkoły to dawny pałac, położony w parku. Projekt „Wersal” ma na celu rewitalizację zaniedbanego klombu przed szkołą, aby ubogacać wrażenia estetyczne. Projekt inspirowany jest ogrodami Wersalu i wpłynie na postawę proekologiczną, edukację przyrodniczą. Wykonany będzie dzięki wspólnej pracy rodziców dzieci i nauczycieli SP Strzelce Górne przy wsparciu seniorów - ekspertów ogrodnictwa, dodatkowo seniorki zadbają o poczęstunek dla pracujących.

  • Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka

    Projekt skierowany jest do mieszkańców Bydgoszczy, którzy w maju na terenie sklepu Tesco będą mogli skorzystać z podstawowych badań profilaktycznych, badania cholesterolu, cukru, ciśnienia tętniczego, badań wellness (wapń w kościach, nawodnienie organizmu, tkanka tłuszczowa) oraz zdobędą wiedzę o zdrowym odżywianiu dzięki pokazom kulinarnym, poradom dietetycznym. Na dzieci czeka kącik, gdzie poprzez zabawę oswoją się z lękiem wizyty u lekarza oraz nauczą się udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Zarządzenia: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 oraz w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Jak przekazać 1% podatku

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19a „SREBRNY CZAS LUDZI I ZWIERZĄT”

 Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „SREBRNY CZAS LUDZI I ZWIERZĄT”.

2018-04-23
sygnatura: ZWO.525.3.2018
Termin składania ofert: 2018-05-04

Komunikat:
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):  „SREBRNY CZAS LUDZI I ZWIERZĄT”
Nazwa oferenta: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Otoz animals”, odział kujawsko-pomorski
Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 4 maja 2018 r.

Oferta - „SREBRNY CZAS LUDZI I ZWIERZĄT” (PDF DO POBRANIA)