logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Osiedle Bartodzieje - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy Osiedla - Rada Osiedla Bartodzieje

Kadencja: 16 czerwca 2011 - 15 czerwca 2015

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Waldemar Skarżyński

Telefon kontaktowy: 660-794-343

Adres siedziby: Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzewska 10

Dyżur: trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 -19.00

 
Utworzenie Osiedla:

 • Uchwała Nr LI/892/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Osiedla Bartodzieje jako jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy.

Granica Osiedla Bartodzieje: 

 • Granica osiedla Bartodzieje biegnie od rzeki Brdy ul.Pestalozziego w kierunku północnym okalając osiedle Skrzetusko do ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego i tą ulicą do przecięcia się z linią kolejową Bydgoszcz -  Fordon i ul. Kamienną w kierunku wschodnim do wysokości ul. Łęczyckiej, a następnie tą ulicą w kierunku południowym do rzeki Brdy i tą rzeką w kierunku zachodnim do wysokości ul. Pestalozziego.

Zmiana granic:

 • Uchwała Nr XXXIII/676/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany granic osiedli Bydgoszcz Wschód - Siernieczek -Brdyujście, Stary Fordon i Bartodzieje.

Opis nowej granicy:

 • Granica Osiedla Bartodzieje biegnie od punktu na rzece Brdzie na wysokości  ulicy Jana Pestalozziego do ulicy Marii Curie Skłodowskiej, obejmując ulicę Jana Pestalozziego i jej przedłużenia, a następnie w kierunku wschodnim  ulicą Marii Curie Skłodowskiej do skrzyżowania z Aleją Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od tego skrzyżowania Aleją Stefana Kardynała Wyszyńskiego do granicy Lasu Gdańskiego, przy czym na odcinku od ulicy Marii Curie Skłodowskiej do ulicy Kamiennej obejmując ją w całości, a od ulicy Kamiennej do Lasu Gdańskiego jej wschodnią jezdnią. Następnie wzdłuż granicy Lasu Gdańskiego do punktu na wysokości wschodniej granicy nieruchomości przy ulicy Działdowskiej 6.
  Od tego punktu w kierunku południowym do ulicy Kamiennej, obejmując nieruchomość przy ul. Inwalidów 6b, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Kamiennej,     nie obejmując jej, kolejno do ulicy Łęczyckiej i wzdłuż tej ulicy, nie obejmując jej, a następnie obejmując ulicę Kazimierza Wielkiego i  Most Kazimierza Wielkiego do rzeki Brdy.
  Od tego miejsca granica biegnie rzeką Brdą w kierunku zachodnim do jej przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Pestalozziego.

Osiedle Bartodzieje obejmuje następujące ulice:

 Rejon wyborczy Nr 1

 • Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego od rzeki Brdy do nr 21 i do nr 30, Bałtycka od nr 1 do nr 35, Cegielniana, Ceramiczna, Fordońska od nr 1 do nr 91 i od nr 2     do nr 74, Gajowa od nr 1 do nr 57 i od nr 2 do nr 46, Jagiellońska od nr 109 i od nr 94 do końca, Jana Pestalozziego,  Kazimierza Wielkiego od rzeki Brdy do ul. Fordońskiej, Mała, Marii Curie Skłodowskiej od nr 28 do nr 64 ( numery parzyste),  Polanka od nr 1 do ul. Marii Curie Skłodowskiej i od nr 2  do  nr 34, Sopocka, Swarzewska od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 16, Uznamska, Żabia, Żmudzka od nr 1 do nr 41 i od nr 2 do nr 56.

 Rejon wyborczy Nr 2

 • aleja Powstańców Wielkopolskich od nr 51 i od nr 56 do końca, Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego od nr 32 do końca( numery parzyste), Bartosza Głowackiego,  Gajowa  od nr 59 i od nr 48 do końca, Granitowa, Huculska, Kamienna od Alei Stefana Kardynała Wyszyńskiego do ul. Bałtyckiej, Kazimierza Pułaskiego,Kosynierów, Kozacka, Lansjerów, Marii Curie Skłodowskiej od nr 11 do nr 25 A, Pałucka, Piotra Ściegiennego, Uskok, Żmudzka od nr 43 i od nr 58 do końca.

Rejon wyborczy Nr 3

 • Bałtycka od nr 2 do nr 30 (numery parzyste), Darłowska, Drawska, Fromborska, Kijowska  od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 46, Lęborska, Marii Curie Skłodowskiej od nr 66 do końca (numery parzyste), Redłowska, Sobieszewska, Swarzewska od nr 13 i od nr 18 do końca.

 Rejon wyborczy Nr 4

 • Bałtycka od nr 37 i od nr 32 do końca,  Boczna od nr 1 do nr 3 i od nr 2 do nr 4, Braniewska, Gdyńska, Helska, Inwalidów od nr 1 do nr 27 i od nr 2 do nr 6b, Kamienna od ul. Bałtyckiej do ul.Łęczyckiej, Kijowska od nr 33 i od nr 48 do końca, Kołobrzeska, Kostrzyńska, Koszalińska, Marii Curie Skłodowskiej od nr 27 do końca ( numery nieparzyste), Mazurska, Morska, Polanka od ul. Marii Curie Skłodowskiej do końca ( strona nieparzysta) i od nr 36 do końca, Połczyńska, Pucka, Sygnałowa.