logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miasto InteligentneW literaturze jest wiele definicji dot. określenia czym jest Miasto Inteligentne, inteligentna metropolia.Smart City (miasto inteligentne) jest to koncepcja zarządzania miastem w oparciu o zasady konkurencyjności, zastosowanie wysokich technologii, ochrony zasobów naturalnych, mądrego wykorzystywania kapitału społecznego i partycypację społeczną. Wskazuje się, że wdrożenie idei inteligentnego miasta przyczynia się do wzrostu efektywności zarządzania przestrzenią publiczną i pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Idea Smart City dotyczy wielu aspektów począwszy od transportu, poprzez ekologię, energetykę, budownictwo, wypracowanie nowych, efektywnych sposobów komunikacji z mieszkańcami w celu podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz obniżenia kosztów. Inteligentne miasto to miasto kompleksowo, dobrze zarządzane, a nie skupiające się tylko na wykorzystywaniu nowych technologii. Wiodącą rolę odgrywają władze zarządzające danym miastem. Jednakże istotnym aspektem jest zaangażowanie mieszkańców, którzy współtworzą miasto, a rolą władz jest zachęcanie mieszkańców do aktywności i korzystanie z ich kreatywności.  

Miasto Bydgoszcz przywiązuje dużą wagę do wpisania się w ideę Smart City, celem poprawy jakości życia mieszkańców i środowiska. W związku z tym 21 października 2015 r. powołano Zespół ds. miasta inteligentnego (Smart City), którego prace  mają przyczynić się do dalszego rozwoju miasta, jako miasta inteligentnego.  

Podejmowane przez Miasto Bydgoszcz działania przybliżają miasto do europejskich miast wiodących w wykorzystaniu nowoczesnych technologii i pretendujących do Smart City.   Chociaż droga jest jeszcze daleka do osiągnięcia pełnego sukcesu,  to początki wydają się obiecujące.