logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe Centrum dla seniorówPowstaje Bydgoskie Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora. W obiekcie, który mieścić się będzie przy ul. Fredry, starsi Bydgoszczanie będą mogli skorzystać z usług m. in. opiekuńczych i doradczych.

Drzwi Centrum będą otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani działaniami na rzecz bydgoskiego środowiska seniorów. Będzie to także miejsce, w którym każdy starszy mieszkaniec Bydgoszczy otrzyma wsparcie i będzie miał możliwość spotkania z innym seniorami na warsztatach czy wykładach.  Działalność Centrum ma dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować mieszkańców do uczestnictwa w życiu miasta. Wśród głównych zadań Centrum są m. in. działania na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych, działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego, a także poradnictwo, rozwój sieci wsparcia informatycznego, a także tworzenie i koordynacja realizacji programów na rzecz osób starszych

Z kolei Klub Seniora, który działać będzie przy Centrum zapewni umożliwi osobom starszym dostęp do oferty związanej z tematyką aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej czy też rekreacyjnej.

Klub Seniora to miejsce, w którym będzie można spotkać się np. z sąsiadem w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W klubie organizowane będą zajęcia m. in. rękodzielnicze, muzyczne, ćwiczenia pamięci oraz aktywności fizycznej Będą także organizowane uroczystości i spotkania, które umożliwią lepszą integrację. 

Otwarcie Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora planowane jest na grudzień tego roku.