logo miasta - trzy kolorowe spichrze

RADA SPORTU MIASTA BYDGOSZCZYZadania i znaczenie Rady Sportu dla Miasta Bydgoszczy

Mając na uwadze znaczenie opinii środowiska sportowego w procesie organizowania i zarządzania sportem oraz w z związku z faktem, iż ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stwarza możliwość powołania spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej Rady Sportu, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski zadecydował o stworzeniu takiego organu w Mieście Bydgoszczy.

Trzecia kadencja Rady Sportu Miasta Bydgoszczy została powołana Zarządzeniem nr 200/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2019 roku. Kadencja rady trwa 5 lat.

 Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

1. strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,

2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Bydgoszczy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

4. projektów uchwał dotyczących stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzeniem nr 587/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.09.2019 roku, uaktualniono skład Rady Sportu.

Skład Rady Sportu Miasta Bydgoszczy:

 1. Agnieszka Bąk - Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miasta Bydgoszczy,
 2. Piotr Makowski - Prezes Klubu Sportowego "Pałac" Bydgoszcz S. A.,
 3. Wojciech Jurkiewicz - Prezes Łuczniczka Bydgoszcz S. A.,
 4. Czesław Woźniak - Prezes Klubu Sportowego "Basket 25",
 5. Zbigniew Leszczyński - Wiceprezes Klubu Sportowego "Gwiazda",
 6. Zygfryd Żurawski - Prezes Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego "Bydgostia",
 7. Waldemar Keister - Prezes CWZS Zawisza Stowarzyszenia Kajakowego,
 8. Sebastian Chmara - Prezes CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenia Lekkoatletycznego,
 9. Stanisław Pilewski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego,
 10. Mirosław Chojecki - Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego,
 11. Katarzyna Domańska - Prezes Klubu Uczelnianego AZS UKW w Bydgoszczy,
 12. Filip Wiśniewski - Prezes Klubu Uczelnianego AZS WSG w Bydgoszczy,
 13. Adam Soroko - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
 14. Bartłomiej Dzedzej - Prezes Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz S. A.,
 15. Szymon Kowalik - Prezes Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz.

Posiedzenia Rady Sportu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do Rady Sportu Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu, który zapewnia obsługę administracyjną rady.

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p.III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz, tel. 52 58 58 136, email: we@um.bydgoszcz.pl