logo miasta - trzy kolorowe spichrze

WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓWPoniżej znajdują się wzory wypełnionych wniosków na poszczególne świadczenia:

WNIOSEK 500+ (obowiązujący: od 01.07.2019r. elektronicznie i od 01.08.2019 r. papierowo)

WNIOSEK 300+ (WYPRAWKA "DOBRY START" - obowiązujący od 01.07.2019 r. elektronicznie i od 01.08.2019 r. papierowo)

WNIOSEK 500+ NA PIERWSZE DZIECKO

WNIOSEK 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - dotyczy okresu zasiłkowego 2018-2019

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - dotyczy okresu zasiłkowego 2018-2019

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dotyczy okresu zasiłkowego 2018-2019

ZASIŁEK RODZINNY - dotyczy okresu zasiłkowego 2018-2019

Wnioski na okres 2019-2020 zostaną opublikowane wkrótce.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ on-line znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3